Center For Interdisciplinary BiosciencesMember of the European Network Euro-Bioimaging.
SSB 2019, Košice

SSB 2019, Košice

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa v Košiciach konal 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekúl, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii či vývoji liečiv. Na konferencii sa zúčastnili aj vedeckí…

EBSA 2019 – Madrid

EBSA 2019 – Madrid

V dňoch 20. – 24.7. 2019 sa sa uskutočnila medzinárodná biofyzikálna konferencia 12th EBSA congress and 10th IUPAB congress v Madride v Španielsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili 4 členovia Centra Interdisciplinárnych Biovied Univerzity P. J. Šafárika spolu s ďalšími účastníkmi z takmer 40 rôznych krajín, ktorý prezentovali cez 800 posterov…

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

15. mája 2019 sa konalo v priestoroch Varšavskej univerzity regionálne finále súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd, ktoré zorganizoval Francúzsky inštitút vo Varšave v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku. Úlohou súťažiacich bolo predstaviť publiku svoju doktorandskú prácu jasným a pochopiteľným spôsobom vo francúzskom jazyku, pričom nesmeli prekročiť časový limit 3…

Prednáška – Dr. Peter Rich

Prednáška – Dr. Peter Rich

Profesor Peter Rich (Department of structural and molecular biology, University College London) – je popredný vedec v oblasti štúdia biologických elektrón-transportných procesov so špeciálnym zameraním na mitochondriálny dýchací reťazec. Súčasným cieľom jeho skupiny je odhaľovanie základných faktorov, ktoré sú dôležité pre spojenie elektronového s protonovým transportom. V oblasti translačnej medicíny sa jeho laboratórium venuje aplikácii…

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky je každý rok, resp. dva roky, na konci mája organizovaná pre študentov doktorandského štúdia rôzneho zamerania (biofyzika, biochémia, biológia) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na jej príprave a realizácii sa podieľa Katedra biofyziky (http://www.biofyzika.sk) a Centrum Interdisciplinárnych Biovied (https://cib-center.org/), TIP-UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom školy je zlepšiť teoretické a praktické vedomosti…

Transfer technológií a inovačný ekosystém

Transfer technológií a inovačný ekosystém

Dňa 07. 05. 2019 sa v priestoroch Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ), Jesenná 5 uskutočnil seminár Transfer technológií a inovačný ekosystém, zameraný na  transfer technológií a štátnu pomoc v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcií. Seminár je organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s Joint Research Centre (JRC) Európskej komisie v…

Otvorenie nových laboratórií CIB

Otvorenie nových laboratórií CIB

Dňa 19. februára 2019 o 16:00 hod. sa konalo v priestoroch suterénu UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach otvorenie nových laboratórií, ktoré predstavujú priestorové rozšírenie zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a Katedry biofyziky UPJŠ. Konkrétne pribudlo Laboratórium rekombinantných proteínov (zodpovední pracovníci: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.) a Laboratórium paleobiozobrazovania…

Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018

Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018

Pohľad späť : Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018 Universcience hostilo v priestoroch Cité des sciences et de l’industrie a v Palais de la découverte v Paríži v týždni od 1. do 7. decembra 45 mladých vedcov, ktorí pochádzali z 27 rôznych krajín v rámci druhého ročníka „Týždňa mladých vedeckých frankofónnych talentov“. Podujatie sa konalo…

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2018

Prírodovedci z UPJŠ v Košiciach priblížili atmosféru odovzdávania Nobelových cien Začiatok decembra sa okrem Mikuláša už tradične spája s udeľovaním Nobelových cien, ktoré sú každoročne odovzdávané 10. decembra. V tento deň si pripomíname úmrtie jedného z najvýznamnejších vedcov 19. storočia, ale aj vynálezcu a podnikateľa Alfreda Nobela. Pri tejto príležitosti zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity…

Vedec roka SR 2017

Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. Medzi ocenenými za uplynulý rok bol aj prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., ktorý získal…