Center For Interdisciplinary BiosciencesMember of the European Network Euro-Bioimaging.
Khinganornis a Kompsornis

Khinganornis a Kompsornis

Košická paleobiológia zaznamenala objavy nových vtáčích dinosaurov Po synchrotrónovej ‘pitve’ spracovanej v monografii nového Archaeopteryxa hlási Martin Kundrát, vedúci výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity a laboratória PaleoBioIamging, Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalšie dva významné objavy zo severozápadnej Číny. Tieto objavy sú výsledkom úspešnej spolupráce čínsko-slovensko-americko-talianského tímu…

Perie polárnych dinosaurov

Perie polárnych dinosaurov

Perie polárnych dinosaurov Nie je perie ako perie, predovšetkým ak patrilo dinosaurom, ktoré žili pred 100 miliónmi rokov. Vedeckému pracovníkovi Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Martinovi Kundrátovi, bola zverená analýza mimoriadnych nálezov fosilizovaného peria z juhoaustrálskej lokality Koonwarra v štáte Victoria. Jedná sa o prvú zbierku…

Projekt “CasProt”

Projekt “CasProt”

Abstract: Team of Center of Interdisciplinary Biosciences at Technology and Innovation Park of P. J. Šafárik University in Kosice has been awarded by prestigious project within the call Twinning of the framework Horizon 2020. The main goal of the project entitled: “Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia…

INFO DAY EMBL 2019

INFO DAY EMBL 2019

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o podujatí, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Bratislava, pre vedecko-výskumnú komunitu a študentov. Podujatie INFO DAY EMBL 2019 sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00…

Fantóm rodu archeopteryxov

Fantóm rodu archeopteryxov

Fantóm rodu archeopteryxov Martin Kundrát  4. 3. 2019  Vesmír 98, 168, 2019/3 Vták, alebo plaz? Ani jedno, ani druhé, ale kombinácia oboch. Archeopteryx je opereným plazom! Predznamenal zmeny, ktoré preniesli dinosaurov na krídlach z minulosti do súčasnosti. Prenesme sa do nedávnej minulosti, konkrétne 10 rokov pred vznik časopisu Vesmír. V paleontologickej matrike sa uvádza rok 1861. Archeopteryxa práve…

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

Konferencia „Biochemické dni 2019“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 24. 9. 2019 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci je organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Cieľom tejto konferencie bolo reštartovať činnosť tejto spoločnosti a vzájomne sa informovať o výskume na slovenských vedeckých inštitúciách pracujúcich v oblasti…

ŠKOLA – VEDA – PRAX

ŠKOLA – VEDA – PRAX

Odborná konferencia Škola – Veda – Prax, ktorá sa konala v dňoch 17. – 18. septembra 2019 bola organizovaná pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii sa aktívne zúčastnil vedecký pracovník z Centra interdisciplinárnych biovied RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., ktorý zablahoželal UVL…

SSB 2019, Košice

SSB 2019, Košice

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa v Košiciach konal 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekúl, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii či vývoji liečiv. Na konferencii sa zúčastnili aj vedeckí…