CENTER FOR INTERDISCIPLINARY BIOSCIENCESMember of the European Network Euro-Bioimaging
Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ.   V rozsahu roku sa práce doktorandov Dr. Quentina Monfroya (Quentin T. Monfroy,  Martin Kundrát,  Jingmai K. O’Connor,  You Hai-Lu,  Federica Marone,  Marco Stampanoni,  Beňadik Šmajda (2023) Synchrotron microtomography-based osteohistology of Gansus yumenensis: new data on the evolution of uninterrupted bone deposition in basal birds.…

Objasnenie mechanizmu a alosterického správania sa NanoLuc luciferázy

Objasnenie mechanizmu a alosterického správania sa NanoLuc luciferázy

Luciferázy sú enzýmy, ktoré majú schopnosť katalyzovať reakciu, pri ktorej dochádza k oxidácii substrátu (luciferínu) a následnému vyžiareniu svetla. Tieto enzýmy sú široko rozšírené v prírode a vyskytujú sa v rôznych organizmoch, napríklad u svätojánskych mušiek alebo vo viacerých morských živočíchoch. NanoLuc je luciferáza odvodená od luciferázy z morskej krevety Oplophorus gracilirostris, ktorá bola…

Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Od októbra začína v Centre Interdisciplinárnych Biovied UPJŠ pod vedením RNDr. Veroniky Džupponovej, PhD. a doc. RNDr. Gabriela Žoldáka, DrSc. biomedicínsky výskum, ktorý bude prebiehať v spolupráci s MUDr. Tomášom Gumanom PhD. a MUDr Jánom Sýkorom z Kliniky hematológie a onkohematológie UNLP. Výskmu sa zameriava na vývoj rýchlotestu na detekciu patologických imunoglobulínových ľahkých reťazcov v krvi a moči pacientov. Onkohematologické ochorenia, akými sú…

Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Creative Industry Košice, n.o. v spolupráci košickými vysokými školami vyberalo výnimočné výskumné projekty začínajúcich odborníkov (doktorandov) vo vede, technike a umení, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života. V nultom ročníku mapovania tém dizertačných prác a výskumov, boli oslovené vysoké školy v Košiciach s cieľom mapovania témy dizertačných prác doktorandov. Do iniciatívy sa…

Ocenené kolegyne CIB

Ocenené kolegyne CIB

V dňoch 10. – 13. septembra sa konal 27. Biochemický kongres (XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies, September 10th-13th, 2023, High Tatras, Slovakia, https://ssbmb2023.sk/), kde boli ocenené naše kolegyne z Centra interdisplinárnych biovied RNDr. Veronika…

Slovenský vedec hľadá v Číne pozostatky dinosaurov

Slovenský vedec hľadá v Číne pozostatky dinosaurov

V ďalekej Číne hľadajú slovenskí a čínski vedci pozostatky dinosaurov. Čínsko-slovenskú dinosaurologickú expedíciu vedie humenský rodák, Martin Kundrát, evolučný biológ a paleobiológ, pracovník Centra interdisciplinárnych biovied košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Na slovenskej strane sa na nej podieľa aj Technická univerzita v Košiciach a na strane partnera Geologický ústav Čínskej…

Nové laboratóriá pre biovedný výskum

Nové laboratóriá pre biovedný výskum

Ďalšie rekonštruované priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Jesennej 5 v Košiciach budú od dnešného dňa slúžiť študentom i vedcom tejto univerzity. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva nanomedicíny, bioenergetiky, a paleobiológii. Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú…

Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023 Tím Centra Interdisciplinárnych Biovied pod vedením doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. bol nominovaný na cenu Inovačného centra Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a zakladajúcimi partnermi združenia v kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja. CIB bol na uvedenú cenu nominovaný za vynikajúcu publikačnú činnosť…