Študentská vedecká konferencia 2024

Študentská vedecká konferencia 2024

Študentská vedecká konferencia 2024

17. apríla sa na Prírodovedeckej Fakulte UPJŠ konala Študentská vedecká konferencia, ktorej sa zúčastnili aj študenti s prácami pod vedením pracovníkov Centra Interdisciplinárnych Biovied. V rámci jednotlivých sekcií sa im podarilo obsadiť popredné priečky.

Sekcia: FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A BUNKOVÁ BIOLÓGIA

1. miesto: Tímea Magdaléna Zavacká 3Bb Cytostatický účinok fluorescenčného proteínu na nádorové bunky v procese PDT

Školiteľ: RNDr. Veronika Huntošová PhD.

 

Sekcia: BIOFYZIKA

1. miesto: Bc. Terézia Gulyásová 2BFm Modulácia koloidálnej stability patologických ľahkých reťazcov IgG

Školiteľ: RNDr. Veronika Džupponová, PhD.

2. miesto: Barbara Havrišová 3BFb Salt-mediated regulation of human SUMO-protease SENP2 activity and stability

Školiteľ: RNDr. Veronika Džupponová, PhD.

 

Študentkám a im školiteľkám blahoželáme a držíme palce v ďalšom výskume!

 

Získané ocenenia:

1. miesto: Bc. Terézia Gulyásová (2BFm)

Názov práce: Modulácia koloidálnej stability patologických ľahkých reťazcov IgG

V svojej práci sa zameriava na identifikáciu oblastí aminokyselinovej sekvencie, ktoré by mohli byť kritické a náchylné pri agregácii patologických ľahkých reťazcov IgG a kľúčové pri vzniku ochorení ako je amyloidóza ľahkého reťazca, či mnohopočetný myelóm. Podarilo sa jej identifikovať tieto oblastí a popísať mechanizmus agregácie u dvoch rôznych, sekvenčne podobných ľudských ľahkých reťazcov a ich mutatnej formy.

2. miesto: Barbara Havrišová (3BFb)

Názov práce: Salt-mediated regulation of human SUMO-protease SENP2 activity and stability

V svojej práci sa venovala analýze stability a aktivity ľudskej SUMO proteázy SENP2 v prítomnosti solí Hofmeisterovej série. Podarilo sa jej etablovať a zaviesť dve rôzne metódy pre štúdium aktivity tohto enzýmu prispieť k lepšiemu pochopeniu komplexnému Hofmeisterovemu efektu.

 

 
 
 
Zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/actuality/prirodovedecke-dni-2024/
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *