Center For Interdisciplinary BiosciencesMember of the European Network Euro-Bioimaging.
Spoznaj svojho vedca

Spoznaj svojho vedca

Už po druhýkrát sa v rámci Európskej noci výskumníkov uskutoční aj aktivita Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca. Učitelia, tohtoročná Európska noc výskumníkov opäť pozve vedcov priamo k vám do škôl na celom Slovensku. Chceme, aby vaši študenti stretli úspešných absolventov vašej školy pôsobiacich v oblasti vedy a výskumu. Ak takéhoto absolventa poznáte, dajte nám o tom vedieť a my sprostredkujeme jeho návštevu na…

Casprot/CIB/Zurich

Casprot/CIB/Zurich

V rámci projektu CasProt v spolupráci so skupinou Prof. Dr. Plückthuna z Univerzity v Zürichu sme v laboratóriách CIB vyvinuli matrix pre jednokrokovú izoláciu proteínov metódou afinitnej chromatografie. Základom tohto matrixu je proteín DARPin (Dizajnovaný Ankyrínový Repetitívny Proteín) s vysokou afinitou k maltózu-viažúcemu proteínu (MBP), ktorý sme pre upravili metódou racionálneho dizajnu pre potreby afinitnej chromatografie. V práci…

Úspech CIB na Festivale vedy a techniky AMAVET 2020

Úspech CIB na Festivale vedy a techniky AMAVET 2020

Experimentálna liečba nádorov: Keď je pocit z úspechu dvakrát lepší, možno aj viackrát. Laura Burdová z Cirkevnej spojenej školy Snina, sa odmalička chcela venovať biológii a medicíne. Tvrdá práca sa vyplatila. Minulý rok sa zúčastnila Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020 a zvíťazila so svojim projektom, ktorého celý názov je „Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH…

Kryoparvus gerriti

Kryoparvus gerriti

Košická palebiológia: objav polárneho druhohorného cicavca u protinožcov Centrum pre interdisciplinárne biovedy sa môže pochváliť niekoľkými objavmi nových vtáčích a nevtáčích dinosaurov. Tentokrát prichádza s netradičným objavom priamo u protinožcov. V sedimentoch, ktoré vznikli pred 125 miliónmi rokov sa austrálsko-slovensko-anglickému tímu podarilo identifikovať drobnú čeľusť, ktorá patrila cicavcovi s hmotnosťou…

Článok v IEEE Communications Magazine

Článok v IEEE Communications Magazine

Aplikované algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia implementované prostredníctvom pokročilých neurónových sietí v spojení s možnosťami technológie blockchain môžu raz pomôcť pri vývoji riadenia a organizácie 5G resp. 6G komunikačných sietí. K tomuto poznaniu vedecky prispel aj jeden zo spoluautorov práce s touto témou, docent Denis Horváth z Centra interdisciplinárnych…

Khinganornis a Kompsornis

Khinganornis a Kompsornis

Košická paleobiológia zaznamenala objavy nových vtáčích dinosaurov Po synchrotrónovej ‘pitve’ spracovanej v monografii nového Archaeopteryxa hlási Martin Kundrát, vedúci výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity a laboratória PaleoBioIamging, Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalšie dva významné objavy zo severozápadnej Číny. Tieto objavy sú výsledkom úspešnej spolupráce čínsko-slovensko-americko-talianského tímu…

Perie polárnych dinosaurov

Perie polárnych dinosaurov

Perie polárnych dinosaurov Nie je perie ako perie, predovšetkým ak patrilo dinosaurom, ktoré žili pred 100 miliónmi rokov. Vedeckému pracovníkovi Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Martinovi Kundrátovi, bola zverená analýza mimoriadnych nálezov fosilizovaného peria z juhoaustrálskej lokality Koonwarra v štáte Victoria. Jedná sa o prvú zbierku…

Projekt “CasProt”

Projekt “CasProt”

Abstract: Team of Center of Interdisciplinary Biosciences at Technology and Innovation Park of P. J. Šafárik University in Kosice has been awarded by prestigious project within the call Twinning of the framework Horizon 2020. The main goal of the project entitled: “Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia…