CENTER FOR INTERDISCIPLINARY BIOSCIENCESMember of the European Network Euro-Bioimaging
Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti

S radosťou oznamujeme, že náš kolega doc. RNDr. Gabriel Žoldák DrSc. sa stal úspešným uchádzačom v rámci výzvy POO Veľké projekty pre excelentných výskumníkov, 09I03-03-V03 s projektom: “Establishing Slovakia’s First Cutting-Edge Advanced Laser Tweezers Laboratory for In-Depth Analysis of Molecular Forces in Clinically Relevant Hsp70 clients”.   Srdečne mu k…

Cesta časom

Cesta časom

Dňa 25.5.2024 sa uskutočnila akcia v Slovenskej národnej knižnici v Martine pod názvom Cesta časom, na ktorú boli pozvaní: náš prvý astronaut, pán Ing. Ivan Bella a doc. RNDr. Martin Kundrát PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach. Išlo o popularizáciu kozmonautiky, astronómie, evolúcie života a biodiverzity pre širokú…

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Dňa 9.5.2024 mali možnosť prezentovať svoje vedecké práce doktorandi Ústavu Fyzikálnych Vied. Medzi finalistov súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023 bola nominovaná aj naša študentka RNDr. Viktória Pevná, ktorá pod vedním RNDr. Veroniky Huntošovej, PhD. prezentovala prácu kolektívu: Pevná V., Zauška Ľ., Benziane A., Vámosi…

Návšteva veľvyslankyne Talianska

Návšteva veľvyslankyne Talianska

V pondelok, 22.4.2024, navštívila laboratórium Integratívnej Paleobiológie jej excelencia veľvyslankyňa Talianska pani J. E. Catherine Flumiani a predseda Talianskej obchodnej komory, Dr. Giorgio Dovigi. Vzácnych hostí v sprievode riaditeľa TIP UPJŠ v Košiciach, Dr. A. Miroššay,  privítali členovia výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity v zložení Doc. Denis Horváth, Dr. Zuzana Jurašeková,…

Študentská vedecká konferencia 2024

Študentská vedecká konferencia 2024

17. apríla sa na Prírodovedeckej Fakulte UPJŠ konala Študentská vedecká konferencia, ktorej sa zúčastnili aj študenti s prácami pod vedením pracovníkov Centra Interdisciplinárnych Biovied. V rámci jednotlivých sekcií sa im podarilo obsadiť popredné priečky. Sekcia: FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A BUNKOVÁ BIOLÓGIA 1. miesto: Tímea Magdaléna Zavacká 3Bb Cytostatický účinok fluorescenčného proteínu…

Cena dekana 2023

Cena dekana 2023

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty.      Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty za rok 2023 bola odovzdaná nominovaným na zhromaždení akademickej obce fakulty…