Center For Interdisciplinary BiosciencesMember of the European Network Euro-Bioimaging.
Nové laboratóriá pre biovedný výskum

Nové laboratóriá pre biovedný výskum

Ďalšie rekonštruované priestory Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Jesennej 5 v Košiciach budú od dnešného dňa slúžiť študentom i vedcom tejto univerzity. Rekonštruované priestory a prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva nanomedicíny, bioenergetiky, a paleobiológii. Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú…

Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023 Tím Centra Interdisciplinárnych Biovied pod vedením doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. bol nominovaný na cenu Inovačného centra Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a zakladajúcimi partnermi združenia v kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja. CIB bol na uvedenú cenu nominovaný za vynikajúcu publikačnú činnosť…

Prednáška doc. Humeníka

Prednáška doc. Humeníka

Dňa 5.apríla 2023 sa uskutočnila pozvaná prednáška doc. RNDr. Martina Humeníka, PhD., absolventa Katedry organickej chémie PF UPJŠ pôsobiaceho od roku 2006 na Univerzite v Bayreuthe, Nemecko, na tému „Structural protein from protein folding to materials science“. Prednáška doc. Humenika sa týkala  atraktívneho výskumu v oblasti biomateriálov na báze pavúčích vlákien.…

Visegrad Grant Kickoff

Visegrad Grant Kickoff

Dolni Brezany, Czech Republic – On February 20th and 21st, 2023, researchers from ELI Beamlines hosted a kick-off meeting on Heme Proteins in Action. The event was held at ELI Beamlines in Dolni Brezany, Czech Republic and was attended by experts from Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences…

Šafárik University meets Brussels

Šafárik University meets Brussels

V dňoch 6. až 8. decembra 2022 sa v Bruseli uskutočnila návšteva delegácie zloženej zo zástupcov a zástupkýň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC).   Sprava P. Miškovský, P. Sovák, M. Bideau Repčíková a I. Pezlár pred hlavnou budovou Európskej komisie. Autor: Tomáš Zavatčan.…

Support of Czech-BioImaging

Support of Czech-BioImaging

New collaboration between the Center for Interdisciplinary Biosciences and the IPHYS Biomedical Imaging Facility of Czech-BioImaging via a call for research projects. The group of Dr. Veronika Huntošová in collaboration with assoc. prof. Miroslava Martinková has succeeded in obtaining the support of Czech-BioImaging for a project: „Imaging mitochondrial heterogeneity and lipid…