CIB participation in INTEGRATED SERVICES FOR INFECTIOUS DISEASE OUTBREAK RESEARCH – ISIDORe

CIB participation in INTEGRATED SERVICES FOR INFECTIOUS DISEASE OUTBREAK RESEARCH – ISIDORe

CIB participation in INTEGRATED SERVICES FOR INFECTIOUS DISEASE OUTBREAK RESEARCH – ISIDORe RNDr. Veronika Huntošová, PhD. is one of the users whose project is supported by ISIDORe, a large-scale multidisciplinary consortium addressing the users’ needs. ISIDORe provides an integrated portfolio of cutting-edge research services and resources to study epidemic-prone pathogens…

Výročná cena rektora

Výročná cena rektora

Výročná cena rektora Každoročne je tradične udeľovaná Cena rektora za uplynulý akademický rok. V tomto akademickom roku 2023/2024 boli nominované aj naše študentky Mgr. Terézia Gulyásová a Bc. Barbara Havrišová, ktoré pod vedením RNDr. Veroniky Džupponovej, PhD. prezentovali svoje výskumné práce na univerzitnej (ŠVK UPJŠ) aj medzinárodnej (ČSŠVK vo fyzike)…

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy a odolnosti

S radosťou oznamujeme, že náš kolega doc. RNDr. Gabriel Žoldák DrSc. sa stal úspešným uchádzačom v rámci výzvy POO Veľké projekty pre excelentných výskumníkov, 09I03-03-V03 s projektom: “Establishing Slovakia’s First Cutting-Edge Advanced Laser Tweezers Laboratory for In-Depth Analysis of Molecular Forces in Clinically Relevant Hsp70 clients”.   Srdečne mu k…

Cesta časom

Cesta časom

Dňa 25.5.2024 sa uskutočnila akcia v Slovenskej národnej knižnici v Martine pod názvom Cesta časom, na ktorú boli pozvaní: náš prvý astronaut, pán Ing. Ivan Bella a doc. RNDr. Martin Kundrát PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach. Išlo o popularizáciu kozmonautiky, astronómie, evolúcie života a biodiverzity pre širokú…

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Dňa 9.5.2024 mali možnosť prezentovať svoje vedecké práce doktorandi Ústavu Fyzikálnych Vied. Medzi finalistov súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023 bola nominovaná aj naša študentka RNDr. Viktória Pevná, ktorá pod vedním RNDr. Veroniky Huntošovej, PhD. prezentovala prácu kolektívu: Pevná V., Zauška Ľ., Benziane A., Vámosi…