Výročná cena rektora

Výročná cena rektora

Výročná cena rektora

Výročná cena rektora

Každoročne je tradične udeľovaná Cena rektora za uplynulý akademický rok. V tomto akademickom roku 2023/2024 boli nominované aj naše študentky Mgr. Terézia Gulyásová a Bc. Barbara Havrišová, ktoré pod vedením RNDr. Veroniky Džupponovej, PhD. prezentovali svoje výskumné práce na univerzitnej (ŠVK UPJŠ) aj medzinárodnej (ČSŠVK vo fyzike) úrovni študentských vedeckých konferencií. Za ich aktívnu účasť im bola udelená Výročná cena rektora za reprezentáciu UPJŠ v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti.

Oceneným srdečne blahoželáme !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *