News

Fantóm rodu archeopteryxov

Fantóm rodu archeopteryxov

Fantóm rodu archeopteryxov Martin Kundrát  4. 3. 2019  Vesmír 98, 168, 2019/3 Vták, alebo plaz? Ani jedno, ani druhé, ale kombinácia oboch. Archeopteryx je opereným plazom! Predznamenal zmeny, ktoré preniesli dinosaurov na krídlach z minulosti do súčasnosti. Prenesme sa do nedávnej minulosti, konkrétne 10 rokov pred vznik časopisu Vesmír. V paleontologickej matrike sa uvádza rok 1861. Archeopteryxa práve…

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

Konferencia „Biochemické dni 2019“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 24. 9. 2019 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci je organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Cieľom tejto konferencie bolo reštartovať činnosť tejto spoločnosti a vzájomne sa informovať o výskume na slovenských vedeckých inštitúciách pracujúcich v oblasti…

ŠKOLA – VEDA – PRAX

ŠKOLA – VEDA – PRAX

Odborná konferencia Škola – Veda – Prax, ktorá sa konala v dňoch 17. – 18. septembra 2019 bola organizovaná pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii sa aktívne zúčastnil vedecký pracovník z Centra interdisciplinárnych biovied RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., ktorý zablahoželal UVL…

SSB 2019, Košice

SSB 2019, Košice

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa v Košiciach konal 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekúl, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii či vývoji liečiv. Na konferencii sa zúčastnili aj vedeckí…

EBSA 2019 – Madrid

EBSA 2019 – Madrid

V dňoch 20. – 24.7. 2019 sa sa uskutočnila medzinárodná biofyzikálna konferencia 12th EBSA congress and 10th IUPAB congress v Madride v Španielsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili 4 členovia Centra Interdisciplinárnych Biovied Univerzity P. J. Šafárika spolu s ďalšími účastníkmi z takmer 40 rôznych krajín, ktorý prezentovali cez 800 posterov…

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

15. mája 2019 sa konalo v priestoroch Varšavskej univerzity regionálne finále súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd, ktoré zorganizoval Francúzsky inštitút vo Varšave v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku. Úlohou súťažiacich bolo predstaviť publiku svoju doktorandskú prácu jasným a pochopiteľným spôsobom vo francúzskom jazyku, pričom nesmeli prekročiť časový limit 3…

Prednáška – Dr. Peter Rich

Prednáška – Dr. Peter Rich

Profesor Peter Rich (Department of structural and molecular biology, University College London) – je popredný vedec v oblasti štúdia biologických elektrón-transportných procesov so špeciálnym zameraním na mitochondriálny dýchací reťazec. Súčasným cieľom jeho skupiny je odhaľovanie základných faktorov, ktoré sú dôležité pre spojenie elektronového s protonovým transportom. V oblasti translačnej medicíny sa jeho laboratórium venuje aplikácii…

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky je každý rok, resp. dva roky, na konci mája organizovaná pre študentov doktorandského štúdia rôzneho zamerania (biofyzika, biochémia, biológia) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na jej príprave a realizácii sa podieľa Katedra biofyziky (http://www.biofyzika.sk) a Centrum Interdisciplinárnych Biovied (https://cib-center.org/), TIP-UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom školy je zlepšiť teoretické a praktické vedomosti…

Transfer technológií a inovačný ekosystém

Transfer technológií a inovačný ekosystém

Dňa 07. 05. 2019 sa v priestoroch Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ), Jesenná 5 uskutočnil seminár Transfer technológií a inovačný ekosystém, zameraný na  transfer technológií a štátnu pomoc v podmienkach verejnoprávnych výskumných inštitúcií. Seminár je organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) v spolupráci s Joint Research Centre (JRC) Európskej komisie v…