News

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Dňa 9.5.2024 mali možnosť prezentovať svoje vedecké práce doktorandi Ústavu Fyzikálnych Vied. Medzi finalistov súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023 bola nominovaná aj naša študentka RNDr. Viktória Pevná, ktorá pod vedním RNDr. Veroniky Huntošovej, PhD. prezentovala prácu kolektívu: Pevná V., Zauška Ľ., Benziane A., Vámosi…

Návšteva veľvyslankyne Talianska

Návšteva veľvyslankyne Talianska

V pondelok, 22.4.2024, navštívila laboratórium Integratívnej Paleobiológie jej excelencia veľvyslankyňa Talianska pani J. E. Catherine Flumiani a predseda Talianskej obchodnej komory, Dr. Giorgio Dovigi. Vzácnych hostí v sprievode riaditeľa TIP UPJŠ v Košiciach, Dr. A. Miroššay,  privítali členovia výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity v zložení Doc. Denis Horváth, Dr. Zuzana Jurašeková,…

Študentská vedecká konferencia 2024

Študentská vedecká konferencia 2024

17. apríla sa na Prírodovedeckej Fakulte UPJŠ konala Študentská vedecká konferencia, ktorej sa zúčastnili aj študenti s prácami pod vedením pracovníkov Centra Interdisciplinárnych Biovied. V rámci jednotlivých sekcií sa im podarilo obsadiť popredné priečky. Sekcia: FYZIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV A BUNKOVÁ BIOLÓGIA 1. miesto: Tímea Magdaléna Zavacká 3Bb Cytostatický účinok fluorescenčného proteínu…

Cena dekana 2023

Cena dekana 2023

Na zhromaždeniach akademickej obce Prírodovedeckej fakulty UPJŠ je tradične udeľovaná Cena dekana za uplynulý kalendárny rok v kategóriách pedagogická činnosť a vedeckovýskumná činnosť, ku ktorým v roku 2016 pribudla kategória Cena za rozvoj fakulty.      Cena dekana udeľovaná za mimoriadne výsledky dosiahnuté v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty za rok 2023 bola odovzdaná nominovaným na zhromaždení akademickej obce fakulty…

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ.   V rozsahu roku sa práce doktorandov Dr. Quentina Monfroya (Quentin T. Monfroy,  Martin Kundrát,  Jingmai K. O’Connor,  You Hai-Lu,  Federica Marone,  Marco Stampanoni,  Beňadik Šmajda (2023) Synchrotron microtomography-based osteohistology of Gansus yumenensis: new data on the evolution of uninterrupted bone deposition in basal birds.…