News

Projekt “CasProt”

Projekt “CasProt”

Abstract: Team of Center of Interdisciplinary Biosciences at Technology and Innovation Park of P. J. Šafárik University in Kosice has been awarded by prestigious project within the call Twinning of the framework Horizon 2020. The main goal of the project entitled: “Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia…

INFO DAY EMBL 2019

INFO DAY EMBL 2019

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o podujatí, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Bratislava, pre vedecko-výskumnú komunitu a študentov. Podujatie INFO DAY EMBL 2019 sa bude konať dňa 9.12.2019 od 10:00…

Fantóm rodu archeopteryxov

Fantóm rodu archeopteryxov

Fantóm rodu archeopteryxov Martin Kundrát  4. 3. 2019  Vesmír 98, 168, 2019/3 Vták, alebo plaz? Ani jedno, ani druhé, ale kombinácia oboch. Archeopteryx je opereným plazom! Predznamenal zmeny, ktoré preniesli dinosaurov na krídlach z minulosti do súčasnosti. Prenesme sa do nedávnej minulosti, konkrétne 10 rokov pred vznik časopisu Vesmír. V paleontologickej matrike sa uvádza rok 1861. Archeopteryxa práve…

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

Konferencia „Biochemické dni 2019“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 24. 9. 2019 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci je organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Cieľom tejto konferencie bolo reštartovať činnosť tejto spoločnosti a vzájomne sa informovať o výskume na slovenských vedeckých inštitúciách pracujúcich v oblasti…

ŠKOLA – VEDA – PRAX

ŠKOLA – VEDA – PRAX

Odborná konferencia Škola – Veda – Prax, ktorá sa konala v dňoch 17. – 18. septembra 2019 bola organizovaná pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii sa aktívne zúčastnil vedecký pracovník z Centra interdisciplinárnych biovied RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., ktorý zablahoželal UVL…

SSB 2019, Košice

SSB 2019, Košice

V dňoch 3.- 6. septembra 2019 sa v Košiciach konal 11. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of biomacromolecules“ SSB2019. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekúl, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii či vývoji liečiv. Na konferencii sa zúčastnili aj vedeckí…

EBSA 2019 – Madrid

EBSA 2019 – Madrid

V dňoch 20. – 24.7. 2019 sa sa uskutočnila medzinárodná biofyzikálna konferencia 12th EBSA congress and 10th IUPAB congress v Madride v Španielsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili 4 členovia Centra Interdisciplinárnych Biovied Univerzity P. J. Šafárika spolu s ďalšími účastníkmi z takmer 40 rôznych krajín, ktorý prezentovali cez 800 posterov…

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

15. mája 2019 sa konalo v priestoroch Varšavskej univerzity regionálne finále súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd, ktoré zorganizoval Francúzsky inštitút vo Varšave v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku. Úlohou súťažiacich bolo predstaviť publiku svoju doktorandskú prácu jasným a pochopiteľným spôsobom vo francúzskom jazyku, pričom nesmeli prekročiť časový limit 3…

Prednáška – Dr. Peter Rich

Prednáška – Dr. Peter Rich

Profesor Peter Rich (Department of structural and molecular biology, University College London) – je popredný vedec v oblasti štúdia biologických elektrón-transportných procesov so špeciálnym zameraním na mitochondriálny dýchací reťazec. Súčasným cieľom jeho skupiny je odhaľovanie základných faktorov, ktoré sú dôležité pre spojenie elektronového s protonovým transportom. V oblasti translačnej medicíny sa jeho laboratórium venuje aplikácii…