Cesta časom

Cesta časom

Cesta časom

Dňa 25.5.2024 sa uskutočnila akcia v Slovenskej národnej knižnici v Martine pod názvom Cesta časom, na ktorú boli pozvaní: náš prvý astronaut, pán Ing. Ivan Bella a doc. RNDr. Martin Kundrát PhD. z Centra interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach.

Išlo o popularizáciu kozmonautiky, astronómie, evolúcie života a biodiverzity pre širokú verejnosť s použitým zážitkového vzdelávania a moderných technológií.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *