Open Positions

 

 

 

 

Informácie o pracovnom mieste

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

vedecko – výskumný pracovník v oblasti Biochémie a Biofyziky
v rámci projektu Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rýchlu detekciu vírusov využitím metód riadenej evolúcie proteínových platforiem: prípad SARS-CoV-2 (BioPickmol). Pracovník sa spolupodieľa na dosiahnutí cieľov v rámci jednotlivých výskumných aktivít a prispieva k publikačnej aktivite riešiteľského kolektívu.
Predpokladaný nástup: 1.4.2022
Ukončenie pracovnej pozície: po dobu trvania projektu 30.6.2023
 

 

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zaslať do 15.3.2022 elektronicky na email: gabriel.zoldak@upjs.sk

Požadované dokumenty:
– kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
– profesijný štruktúrovaný životopis (životopis by mal obsahovať zoznam najvýznamnejších publikačných a grantových výstupov),

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.3.2022

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore

Biochémia, Biofyzika

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– Úplné stredné vzdelanie, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň – odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 5 rokov
– alebo 2. stupeň vysokoškolského vzdelania a zároveň odborná prax v oblasti výskumu minimálne v dĺžke 3 roky,

Požadované odborné znalosti:

– skúsenosti v experimentálnej proteínovej biochémie a biofyzike. Čistenie proteínov, merania na kruhovom dichroizme, DSC a ITC kalorimetria, spektrofotometrické merania, základné vedomosti prípravy roztokov, pipetovanie, váženie na analytických váhach, pH merania a kalibrácia, práca s peptidmi, a pod.
– Po ukončení výskumnej prace na projekte Biopickmol ponúkame možnosť zahrnutia do projektov aplikovaného biomedicínskeho výskumu a koordinácie klinického skúšania.