Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Cena riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023

Dňa 9.5.2024 mali možnosť prezentovať svoje vedecké práce doktorandi Ústavu Fyzikálnych Vied. Medzi finalistov súťaže o Cenu riaditeľa ÚFV za najlepšiu publikáciu doktorandov za rok 2023 bola nominovaná aj naša študentka RNDr. Viktória Pevná, ktorá pod vedním RNDr. Veroniky Huntošovej, PhD. prezentovala prácu kolektívu:

Pevná V., Zauška Ľ., Benziane A., Vámosi G., Girman V., Miklóšová M., Zeleňák V., Huntošová V.*, Almáši M.: Effective transport of aggregated hypericin encapsulated in SBA-15 nanoporous silica particles for photodynamic therapy of cancer cells. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 247: 112785 (2023) Q1 IF6.814

Ocenená publikácia sa venuje vývoju transportného systému na báze mesopórnej silky, ktorá bola využitá pre transport fotoaktívnych molekúl hypericínu. Duálny charakter hypercicínu bol využitý pre bezpečné doručenie týchto molekúl do buniek. Metódy fluorescenčnej mikroskopie a časovo-rozlíšenej mikroskopie, ktorým sa venuje laboratórium biozobrazovania na Centre Interdisciplinárnych Biovied boli využité pre identifikáciu aggregovaných a monomérnych foriem hypericínu v časticiach a v nádorových bunkách. Takto dopravený fotosenzibilizátor do buniek vykazoval vysokú efektivitu vo fotodynamickej terapii, ktorá je dlhodobým predmetom štúdia na Katedre Biofyziky a Centre Interdisciplinárnych Biovied.

 

Viktória získala 3. miesto, ku ktorému jej blahoželáme!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *