Šafárik University meets Brussels

Šafárik University meets Brussels

V dňoch 6. až 8. decembra 2022 sa v Bruseli uskutočnila návšteva delegácie zloženej zo zástupcov a zástupkýň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC).   Sprava P. Miškovský, P. Sovák, M. Bideau Repčíková a I. Pezlár pred hlavnou budovou Európskej komisie. Autor: Tomáš Zavatčan.…

Support of Czech-BioImaging

Support of Czech-BioImaging

New collaboration between the Center for Interdisciplinary Biosciences and the IPHYS Biomedical Imaging Facility of Czech-BioImaging via a call for research projects. The group of Dr. Veronika Huntošová in collaboration with assoc. prof. Miroslava Martinková has succeeded in obtaining the support of Czech-BioImaging for a project: „Imaging mitochondrial heterogeneity and lipid…

Martin Kundrát: Evolúcia človeka

Martin Kundrát: Evolúcia človeka

    Slovensko-anglická vysokoškolská učebnica Akým organizmom je človek a kam v živočíšnej ríši smerujú jeho korene? Kedy sme vznikli a ako vyzerali naši predkovia? Ako sa zmenil časom náš vzťah k prírodnému prostrediu a stali sme sa skutočne sapiens, teda rozumní? Vysokoškolská učebnica Martina Kundráta a Clémenta Zanolliho ponúka vedeckú cestu hľadania odpovedí na tieto zásadné…

Projekt s vynikajúcou úrovňou

Projekt s vynikajúcou úrovňou

Dosiahnuté výsledky riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. v projekte APVV-15-0069 „Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR“ boli ocenené Agentúrou APVV zaradením do výročnej publikácie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou – 2021“, v ktorej Agentúra prezentuje výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 vo všetkých…