Martin Kundrát: Evolúcia človeka

Martin Kundrát: Evolúcia človeka

    Slovensko-anglická vysokoškolská učebnica Akým organizmom je človek a kam v živočíšnej ríši smerujú jeho korene? Kedy sme vznikli a ako vyzerali naši predkovia? Ako sa zmenil časom náš vzťah k prírodnému prostrediu a stali sme sa skutočne sapiens, teda rozumní? Vysokoškolská učebnica Martina Kundráta a Clémenta Zanolliho ponúka vedeckú cestu hľadania odpovedí na tieto zásadné…

Projekt s vynikajúcou úrovňou

Projekt s vynikajúcou úrovňou

Dosiahnuté výsledky riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. v projekte APVV-15-0069 „Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR“ boli ocenené Agentúrou APVV zaradením do výročnej publikácie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou – 2021“, v ktorej Agentúra prezentuje výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 vo všetkých…

Spoznaj svojho vedca

Spoznaj svojho vedca

Už po druhýkrát sa v rámci Európskej noci výskumníkov uskutoční aj aktivita Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca. Učitelia, tohtoročná Európska noc výskumníkov opäť pozve vedcov priamo k vám do škôl na celom Slovensku. Chceme, aby vaši študenti stretli úspešných absolventov vašej školy pôsobiacich v oblasti vedy a výskumu. Ak takéhoto absolventa poznáte, dajte nám o tom vedieť a my sprostredkujeme jeho návštevu na…

Casprot/CIB/Zurich

Casprot/CIB/Zurich

V rámci projektu CasProt v spolupráci so skupinou Prof. Dr. Plückthuna z Univerzity v Zürichu sme v laboratóriách CIB vyvinuli matrix pre jednokrokovú izoláciu proteínov metódou afinitnej chromatografie. Základom tohto matrixu je proteín DARPin (Dizajnovaný Ankyrínový Repetitívny Proteín) s vysokou afinitou k maltózu-viažúcemu proteínu (MBP), ktorý sme pre upravili metódou racionálneho dizajnu pre potreby afinitnej chromatografie. V práci…

Úspech CIB na Festivale vedy a techniky AMAVET 2020

Úspech CIB na Festivale vedy a techniky AMAVET 2020

Experimentálna liečba nádorov: Keď je pocit z úspechu dvakrát lepší, možno aj viackrát. Laura Burdová z Cirkevnej spojenej školy Snina, sa odmalička chcela venovať biológii a medicíne. Tvrdá práca sa vyplatila. Minulý rok sa zúčastnila Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020 a zvíťazila so svojim projektom, ktorého celý názov je „Využitie kombinácie acidifikácie extracelulárneho pH…

Kryoparvus gerriti

Kryoparvus gerriti

Košická palebiológia: objav polárneho druhohorného cicavca u protinožcov Centrum pre interdisciplinárne biovedy sa môže pochváliť niekoľkými objavmi nových vtáčích a nevtáčích dinosaurov. Tentokrát prichádza s netradičným objavom priamo u protinožcov. V sedimentoch, ktoré vznikli pred 125 miliónmi rokov sa austrálsko-slovensko-anglickému tímu podarilo identifikovať drobnú čeľusť, ktorá patrila cicavcovi s hmotnosťou…

Článok v IEEE Communications Magazine

Článok v IEEE Communications Magazine

Aplikované algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia implementované prostredníctvom pokročilých neurónových sietí v spojení s možnosťami technológie blockchain môžu raz pomôcť pri vývoji riadenia a organizácie 5G resp. 6G komunikačných sietí. K tomuto poznaniu vedecky prispel aj jeden zo spoluautorov práce s touto témou, docent Denis Horváth z Centra interdisciplinárnych…