Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ

Úspech doktorandov na CIB TIP-UPJŠ.

 

V rozsahu roku sa práce doktorandov Dr. Quentina Monfroya (Quentin T. MonfroyMartin Kundrát,  Jingmai K. O’Connor,  You Hai-Lu,  Federica Marone,  Marco Stampanoni,  Beňadik Šmajda (2023) Synchrotron microtomography-based osteohistology of Gansus yumenensis: new data on the evolution of uninterrupted bone deposition in basal birds. Acta Zoologica 104(2): 149-175) a Dr. Damiena Martina (Damien Martin, Martin Kundrát (2024) Variability of bone microstructure and growth lines in the evolution of troodontids and dromaeosaurids. Acta Zoologica 105(2): 135-175) školiteľa doc. Martina Kundráta dostali 2x na Cover Page odborného časopisu ACTA ZOOLOGICAL STOCKHOLM.

 

Tieto práce sa týkajú výskumu transformácie neruovaskulárnej siete počas evolučného prechodu od nevtáčích k vtáčím dinosaurom a súvisia so štúdiom vzniku aktívneho letu a teplokrvnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *