Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Začiatok biomedicínskeho výskumu v Centre Interdisciplinárnych Biovied v spolupráci s UNLP

Od októbra začína v Centre Interdisciplinárnych Biovied UPJŠ pod vedením RNDr. Veroniky Džupponovej, PhD. a doc. RNDr. Gabriela Žoldáka, DrSc. biomedicínsky výskum, ktorý bude prebiehať v spolupráci s MUDr. Tomášom Gumanom PhD. a MUDr Jánom Sýkorom z Kliniky hematológie a onkohematológie UNLP. Výskmu sa zameriava na vývoj rýchlotestu na detekciu patologických imunoglobulínových ľahkých reťazcov v krvi a moči pacientov.

Onkohematologické ochorenia, akými sú mnohopočetný myelóm a lymfómy, sú charakterizované abnormálnou produkciou voľných imunoglobulínových ľahkých reťazcov (FLC), čo vedie k agregácii patologických foriem. Včasná detekcia a intervencia sú rozhodujúce pre zlepšenie výsledkov pacientov. Cieľom tejto štúdie je navrhnutý a optimalizovaný rýchlotest (aktuálna úroveň pripravenosti TRL6) validovať na vzorkách séra a moču od pacientov s onkohematologickými ochoreniami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *