Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Osobnosti výskumu a inovácií medzi doktorandmi

Creative Industry Košice, n.o. v spolupráci košickými vysokými školami vyberalo výnimočné výskumné projekty začínajúcich odborníkov (doktorandov) vo vede, technike a umení, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života. V nultom ročníku mapovania tém dizertačných prác a výskumov, boli oslovené vysoké školy v Košiciach s cieľom mapovania témy dizertačných prác doktorandov. Do iniciatívy sa zapojili univerzity TUKE a UPJŠ. Vyzbieralo sa 71 výskumných tém, z ktorých bolo vybraných 25 prác, ktoré z výberu najviac reflektujú na zvyšovanie kvality života. Na základe všetkých prihlásených tém, bolo identifikovaných 5 kategórií – Zdravie, Zdravotnícke technológie, Technológie, Spoločnosť, Životné prostredie.

V rámci kategórie zdravie bola vybraná práca RNDr. Veroniky Džupponovej PhD., ktorá odprezentovala svoj výskum s názvom Molekulový mechanizmus koloidálnej stability imunoglobulínov na webe projektu Košice 2.0.

https://kosice2.sk/o-projekte/cx-institut/kvalita-zivota-vo-vyskume/

https://kosice2.sk/zdravie/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *