Ocenené kolegyne CIB

Ocenené kolegyne CIB

Ocenené kolegyne CIB

V dňoch 10. – 13. septembra sa konal 27. Biochemický kongres (XXVIIth Biochemistry Congress of Slovak and Czech Societies for Biochemistry and Molecular Biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian Biochemical Societies, September 10th-13th, 2023, High Tatras, Slovakia, https://ssbmb2023.sk/), kde boli ocenené naše kolegyne z Centra interdisplinárnych biovied RNDr. Veronika Hovanová PhD. a Mgr. Monika Štulajterová v kategóriách “Elsevierom ocenená najlepšia prednáška” a “Cena za najlepší poster”.

Elsevier prize winner for Best Lecture: “Modulating the Properties of Recombinant Spider Silk Protein eADF4(C16) Hydrogels”

Prize for the best poster presented: “Basic characterisation of staphylokinase variants evolved by ribosome display”

12th International Conference SSB2023

V dňoch 5.- 7. septembra 2023 sa v Košiciach konal 12. ročník medzinárodnej konferencie „Structure and Stability of Biomacromolecules“ SSB2023. SSB je zameraná na experimentálne a teoretické prístupy štúdia štruktúry, stability a agregácie biomakromolekúl, ako aj ich využitia v medicíne, nanotechnológii či vývoji liečiv. Na konferencii sa zúčastnili aj vedeckí pracovníci Centra interdisciplinárnych biovied CIB, UPJŠ, ktorí odprezentovali výsledky svojich prác vo forme prednášok, alebo posterov.

Svoj výskum formou krátkej prednášky s názvom Supramolecular assembly of the pathological light chain under reducing conditions prezentovala RNDr. Veronika Džupponová, PhD., Centrum Interdisciplinárnych Biovied UPJŠ. Práca bola ocenená v rámci súťaže „The Young Scientist Award“. (https://ssb2023.saske.sk/)

 

Oceneným srdečne blahoželáme !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *