Kryoparvus gerriti

Kryoparvus gerriti

Kryoparvus gerriti

Košická palebiológia: objav polárneho druhohorného cicavca u protinožcov

Centrum pre interdisciplinárne biovedy sa môže pochváliť niekoľkými objavmi nových vtáčích a nevtáčích dinosaurov. Tentokrát prichádza s netradičným objavom priamo u protinožcov. V sedimentoch, ktoré vznikli pred 125 miliónmi rokov sa austrálsko-slovensko-anglickému tímu podarilo identifikovať drobnú čeľusť, ktorá patrila cicavcovi s hmotnosťou len 2 g. Napríklad náš piskor dosahuje v zime hmotnosť približne 6 g.

Vedci nezvyčajného austrálskeho tvora pomenovali Kryoparvus gerriti. V jeho rodovom názve rezonujú dve vlastnosti. Prvou je jeho miniatúrna veľkosť – spodná čeľusť je dlhá len 1cm. Druhou je mimoriadny fakt o jeho živote za polárnym kruhom. Druhové meno zdedil po Gerrit-ovi Kool-ovi, ktorý pozostatky tohto ʻdrobného polárnikaʼ našiel na legendárnej lokalite Flat Rocks v austrálskom štáte Victoria.

Kryoparvus je tretím tribosfenickým cicavcom objaveným v Austrálii. Jeho príbuzenstvo je trochu problematické. Dnes rod Kryoparvus radíme do blízkosti skupiny Ausktribosphenidae, blízko príbuznej primitívnym cicavcom, ktoré sa rozmnožovali vajciami, podobne ako plazy. I súčasnosti žijú vajcorodé cicavce, vtákopysky a ježury, v Austrálii.    

Miniatúrne rozmery a potreba určenia diagnostických znakov, ktoré by pomohli identifikovať nový nález si vyžiadali použitie moderných zobrazovacích technológií a techník. Synchrotrónový sken spracoval náš pracovník Martin Kundrát, ktorý je vedúcim výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity. Odborná práca bola publikovaná formou recenzovanej kapitoly v špeciálnej knihe o biodiverzite na južnom prakontinente Gondwana, ktorá v minulom roku vyšla v edícii Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series pod hlavičkou renomovaného vydavateľstva Springer Nature.

Tento nález považujeme za mimoriadny príspevok k poznaniu evolučnej biodiversity našej planéty, ktorý sa dotýka počiatkov našej vlastnej fylogenetickej línie – línie cicavcov. Veríme, že naša vedecká spolupráca prinesie ďalšie významné objavy z odvrátenej strany Zeme.  

 

Rich, T. H., Trusler, P. Kool, L., Pickering, D., Alistair, E., Siu, K., Maksimenko, A., Kundrát, M., Gostling, N. J., Morton, S., Vickers-Rich, P. 2020. A third, remarkably small, tribosphenic mammal from the Mesozoic of Australia. In Biological Consequences of Plate Tectonics: New Perspectives on Post-Gondwana Break-up – A tribute to Ashok Sahni, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology Series (eds. G. V. R. Prasad and R. Patnaik), 67-75, Springer Nature Switzerland.

https://www.springer.com/gp/book/9783030497521

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *