Článok v IEEE Communications Magazine

Článok v IEEE Communications Magazine

Článok v IEEE Communications Magazine

Aplikované algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia implementované prostredníctvom pokročilých neurónových sietí v spojení s možnosťami technológie blockchain môžu raz pomôcť pri vývoji riadenia a organizácie 5G resp. 6G komunikačných sietí. K tomuto poznaniu vedecky prispel aj jeden zo spoluautorov práce s touto témou, docent Denis Horváth z Centra interdisciplinárnych biovied TIP UPJŠ. Úzka systematická kooperácia s kolegami z FEI TUKE  začlenená do medzinárodnej spolupráce s King’s College London (Veľká Británia) a Lviv Polytechnic University (Ukrajina) dala vzniknúť príspevku v prestížnom vedeckom časopise IEEE Communication Magazine s impakt faktorom 11,1. Poznamenávame, že IEEE Communications Magazine patrí dlhodobo medzi svetovo-uznávané a rešpektované. Svoje práce v ňom publikujú vývojové tímy spoločností ako napr. Ericsson, Nokia Networks, Google a prestížne svetové univerzity. Spoločná publikácia s účasťou Košičanov je vysledkom viacročnej spolupráce medzi pracovníkmi TUKE a UPJŠ v oblasti moderných komunikačných sietí s dôrazom kladeným na interdisciplinárny prienik aktuálnych poznatkov technických vied a biovied. Veríme, že úspešná aktivita týchto vedcov bude aj naďalej pokračovať.

 

Článok je dostupný z univerzitnej siete na: https://ieeexplore.ieee.org/document/9214395  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *