Khinganornis a Kompsornis

Khinganornis a Kompsornis

Khinganornis a Kompsornis

Košická paleobiológia zaznamenala objavy nových vtáčích dinosaurov

Po synchrotrónovej ‘pitve’ spracovanej v monografii nového Archaeopteryxa hlási Martin Kundrát, vedúci výskumnej skupiny evolučnej biodiverzity a laboratória PaleoBioIamging, Centra interdisciplinárnych biovied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalšie dva významné objavy zo severozápadnej Číny. Tieto objavy sú výsledkom úspešnej spolupráce čínsko-slovensko-americko-talianského tímu podporenej medzinárodnými grantmi vrátane APVV-18-0251 a VEGA-1/0853/17 udelených nášmu pracovníkovi.

Oblasť severovýchodnej Číny sa od prelomu tisícročí stala virtuálnym oknom do pravekého ekosystému zo začiatku obdobia kriedy pred 125 miliónmi rokov. Tento ekosystém tvorila unikátna fauna a flóra, ktorú nazývame džeholská (Jehol Biota). Svedectvom džeholskej biodiverzity sú desiatky tisíc dokonale zachovaných, často kompletných, fosílii poskytujúcich informácie o neznámych etapách vývoja rastlín a živočíchov. Až donedávna bola ranná evolúcia vtákov veľkou neznámou. Táto medzera sa postupne zaplnila desiatkami vtáčích druhov, ktoré sa viac podobali svojim predkom, dinosaurom, ako súčasným vtákom.

Khinganornis hulunbuirensis (vták z pohoria Khingan pri meste Hulunbuir) je jedným z dvoch nových objavov. Jeho nálezisko sa nachádza v provincii Vnútorné Mongolsko, čím sa značne zväčšil doteraz známy rozsah geografického areálu džeholskej bioty. Napriek ozubeným čeľustiam patrí Khinganornis medzi najpokročilejšie formy vtáčích dinosaurov džeholskej bioty a jeho anatomické detaily vykazujú adaptáčný trend k ekológii brodivých vtákov. Rast jeho kostí vykazuje neobvyklú schopnosť udržania kontinuálneho rastu a to napriek poklesu cievneho zásobenia kostí v období dospievania. Khinganornis obýval rovnaký ekosystém s podstatne primitívnejšími formami vtáčích dinosaurov.

 

Takými boli aj džeholornitidy (Jeholornithiformes), medzi ktoré patrí druhý významný objav. Kompsornis longicaudus (elegantný vták s dlhým kosteným chvostom) bol objavený v provincii Liaoning v súvsrtví Jiufotang. Tento Archaeopteryxovi podobný pravták je svedectvom evolučného úsvitu vtáčích dinosaurov a poskytuje obraz o tom, ako vyzerali najstarše vtáky. Kompsornis je jedinečný zdokonalením svojej kostry pre aktívny let. Je jediným džeholornitidom, u ktorého splynuli všetky segmenty do kompatnej hrudnej kosti (na ktorú sa upínali lietacie svaly) a pánvy (ktorá poskytovala pevnú oporu pri pristávaní). Martin Kundrát zistil, že tieto dôležité inovácie nadobudol Kompsornis keď si užval tínedžerský vek. Tento fakt potrvdzuje Martinov evolučný scenár, že najstaršie vtáčie dinosaury (archeopterigidy a džeholornitidy) nadobúdali aktívny let podporujúce kostrové vylepšenia skôr ako dosiahli somatickú dospelosť.

Wang, X., Cau, A., Kundrát, M., Chiappe, L. M., Ji, Q., Wang, Y., Li, T., Wu, W. 2020. A new advanced ornithuromorph bird from Inner Mongolia documents the northernmost geographic distribution of the Jehol paleornithofauna in China. Historical Biology. Early Online.

https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1731805

Wang, X., Huang, J., Kundrát, M., Cau, A., Liu, X., Wang, Y., Ju, S. 2020. A new jeholornithiform exhibits the earliest appearance of the fused sternum and pelvis in the evolution of avialan dinosaurs. Journal of Asian Earth Sciences. Early Online.

https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2020.104401

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *