Košická paleontológia vo svete: výpravy za dinosaurami

Košická paleontológia vo svete: výpravy za dinosaurami

Košická paleontológia vo svete: výpravy za dinosaurami

Téma: Paleontológia
Miesto konania: Atrium Optima
Prezentuje: TIP – CIB UPJŠ v Košiciach
Prednášajúci: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.
Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 16:00
Dátum a čas konca: 27. 09. 2019 16:30

Obsah prednášky:

V Košiciach vzniklo pracovisko modernej paleobiológie, ktoré dosiahlo za svoju krátku históriu významné úspechy. Jej zakladateľom je Martin Kundrát z Centra interdisciplinárnych biovied (CIB), ktorého výskumná skupina zahŕňa domácich i zahraničných študentov a odborníkov z rôznych vedných odborov. Za necelé tri roky táto košická skupina publikovala 20 vedeckých prác v zahraničných časopisoch, získala 6 zahraničných a dva slovenské granty (vrátane APVV-18- 0251), a realizovala dve prieskumné výpravy do Číny a Iránu. Vo svojej prednáške vám Martin umožní nahliadnuť do pozadia úspechov košickej paleobiológie. Stanete sa členmi jeho virtuálnej expedície, počas ktorej objavíte čaro práce paleontologického detektíva.

Profil prednášajúceho:

Martin Kundrát je vedúcim výskumnej skupiny Evolučnej biodiverzity a laboratória PaleoBioImaging na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po návrate zo zahraničia rozvíja na Slovensku nový interdisciplinárny odbor zameraný na objasnenie dôvodov evolučného úspechu dinosaurov ako aj udalostí, ktoré viedli k ich vymieraniu. Martin je slovenským priekopníkom v rozvoji synchrotrónovej paleobiológie a vedúci paleontologických experimentálnych projektov na časticových urýchľovačoch v Japonsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku a Astrálii. Súčasne je prvým slovákom, ktorý organizoval dinosaurologické expedície v Číne, Iráne, Rusku, Mongolsku, USA, Kanade a Argentíne. Doposiaľ popísal 12 nových druhov vyhynutých živočíchov vrátane pterosaurov (lietajúcich jašterov), dinosaurov, ozubených vtákov a cicavcov. Tieto objavy publikoval v mnohých renomovných vedeckých časopisoch vrátane Scientifc Reports a Nature Communications. Neoddeliteľnou súčasťou Martinovej práce je zanietenie pre popularizáciu modernej paleontológie širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

Zdroj: https://www.nocvyskumnikov.sk/program/prednaska/atrium-optima/87.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *