BIOCHEMICKÉ DNI 2019

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

BIOCHEMICKÉ DNI 2019

Konferencia „Biochemické dni 2019“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 24. 9. 2019 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci je organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu. Cieľom tejto konferencie bolo reštartovať činnosť tejto spoločnosti a vzájomne sa informovať o výskume na slovenských vedeckých inštitúciách pracujúcich v oblasti biochémie a molekulovej biológie. Výskum Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ bol predstavený v dvoch prednáškach: RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. mal odbornú prednášku na tému „Využitie inovatívnych techník a metód v proteínovom inžinierstve“ a doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. prezentoval Centrum interdisciplinárnych biovied v prednáške „Zameranie, ciele a budúcnosť Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ v Košiciach“. Ďalšie výsledky vo forme posteru boli prezentované RNDr. Natašou Tomáškovou, PhD.: Tomášková N., Yassaghi G., Petrenčáková M., Man P., Novák P., Sedlák E., „Oxidative modification of cyt c structure by hydrogen peroxide“.

V prednáške uvedenej Prof. RNDr. Pavlom Miškovským, DrSc. bol predstavený Technologický a inovačný park UPJŠ ako model pre transfer technológií (nielen) na UPJŠ: „Technologický a inovačný park – model pre transfer technológií na UPJŠ.

Biochemické dni 2019 splnili svoj zámer – vytvorili sme prvé kontakty s vedeckými skupinami v oblasti štúdia proteínov, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti viesť ku zaujímavým spoluprácam a spoločným grantom.

Program konferencie: http://ssbmb.sk/wp-content/uploads/2019/09/CIRKULAR_FINAL-17.9.2019-002.pdf

Viac informácií o Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu: http://ssbmb.sk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *