ŠKOLA – VEDA – PRAX

ŠKOLA – VEDA – PRAX

ŠKOLA – VEDA – PRAX

Odborná konferencia Škola – Veda – Prax, ktorá sa konala v dňoch 17. – 18. septembra 2019 bola organizovaná pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na konferencii sa aktívne zúčastnil vedecký pracovník z Centra interdisciplinárnych biovied RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., ktorý zablahoželal UVL k okrúhlemu výročiu založenia a vystúpil s prednáškou na tému “BIOFYZIKÁLNA CHARAKTERIZÁCIA MONOKLONÁLNYCH PROTILÁTOK”. Okrem odborného programu navštívil aj priestory Ústavu biofyziky na Katedre chémie, biochémie a biofyziky UVL v sprievode vedúcej Ústavu biofyziky p. doc. RNDr. Staničovej, PhD.. Počas stretnutia si vymenili skúsenosti v oblasti praktickej výučby experimentálnej biofyziky, ako aj v možnostiach vzájomnej spolupráce.

Program konferencie:
http://www.uvlf.sk/uploads/source/pics-oznamy/2019/oznamy/20190917-skola-veda-prax_program.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *