EBSA 2019 – Madrid

EBSA 2019 – Madrid

EBSA 2019 – Madrid

V dňoch 20. – 24.7. 2019 sa sa uskutočnila medzinárodná biofyzikálna konferencia 12th EBSA congress and 10th IUPAB congress v Madride v Španielsku. Na tomto podujatí sa zúčastnili 4 členovia Centra Interdisciplinárnych Biovied Univerzity P. J. Šafárika spolu s ďalšími účastníkmi z takmer 40 rôznych krajín, ktorý prezentovali cez 800 posterov a 140 prednášok. Svoj výskum formou krátkej prednášky s názvom A folding nucleus and minimal ATP binding domain of Hsp70 identified by single-molecule force spectroscopy prezentoval RNDr. Gabriel Žoldák, PhD. vedecký pracovník Centra Interdisciplinárnych Biovied na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Najbližší kongres Európskej biofyzikálnej spoločnosti sa bude konať v roku 2021 vo Viedni.

Logo: http://www.ebsa2019.com/index.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *