“Môj doktorát za 180 sekúnd”

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

“Môj doktorát za 180 sekúnd”

15. mája 2019 sa konalo v priestoroch Varšavskej univerzity regionálne finále súťaže Môj doktorát za 180 sekúnd, ktoré zorganizoval Francúzsky inštitút vo Varšave v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Rakúsku, v Maďarsku, v Českej republike a na Slovensku.

Úlohou súťažiacich bolo predstaviť publiku svoju doktorandskú prácu jasným a pochopiteľným spôsobom vo francúzskom jazyku, pričom nesmeli prekročiť časový limit 3 minúty.

Vo Francúzsku existuje táto súťaž už asi 6 rokov, avšak tento rok sa konala po prvýkrát v novom regionálnom formáte. Zúčastnilo sa jej 24 doktorandov z Poľska, Maďarska, Českej Republiky, Slovenska a Rakúska. Slovensko reprezentovali dve doktorandky a jednou z nich bola RNDr. Martina Petrenčáková z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá realizuje svoju doktrorandskú prácu v spoločných laboratóriách Katedry biofyziky a CIB.

RNDr. Martina Petrenčáková bola zároveň pri príležitosti štátneho sviatku Francúzskej republiky pozvaná francúzskou ambasádou na slávnostnú recepciu.

 

 

Súťaž MT180 bola pre mňa príležitosť predstaviť tému mojej doktorandskej práce po francúzsky, jednoduchým spôsobom a navyše pred rôznorodým publikom.  Takýto spôsob prezentácie bol pre mňa výzvou. Teším sa, že som mala túto príležitosť a že som mohla spoznať ďalších doktorandov z iných krajín, ako aj témy ich výskumu. Som rada, že som bola vybratá, aby som reprezentovala Slovensko. Povzbudzujem všetkých slovenských doktorandov, aby sa v budúcnosti do takejto súťaže určite prihlásili. 

 

 

Zdroj: https://institutfrancais.sk/aktuality/818/pohlad-spat-mt180/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *