Prednáška – Dr. Peter Rich

Prednáška – Dr. Peter Rich

Prednáška – Dr. Peter Rich

Profesor Peter Rich (Department of structural and molecular biology, University College London) – je popredný vedec v oblasti štúdia biologických elektrón-transportných procesov so špeciálnym zameraním na mitochondriálny dýchací reťazec.

Súčasným cieľom jeho skupiny je odhaľovanie základných faktorov, ktoré sú dôležité pre spojenie elektronového s protonovým transportom. V oblasti translačnej medicíny sa jeho laboratórium venuje aplikácii infračervenej spektroskopie v oblasti diagnostiky ochorení obličiek a v automatizovanej analýze vzoriek z biopsií nádorových tkanív.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *