Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky 2019

Škola biofotoniky je každý rok, resp. dva roky, na konci mája organizovaná pre študentov doktorandského štúdia rôzneho zamerania (biofyzika, biochémia, biológia) na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na jej príprave a realizácii sa podieľa Katedra biofyziky (http://www.biofyzika.sk) a Centrum Interdisciplinárnych Biovied (https://cib-center.org/), TIP-UPJŠ v Košiciach.

Hlavným cieľom školy je zlepšiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti študentov doktorandského štúdia v oblasti pokročilých metód biofotoniky. Pozostáva zo série prednášok zameraných na aktuálne témy a pokroky v biofotonickom výskume, ktoré sprostredkúvajú domáci, ale aj zahraniční, medzinárodne uznávaní, experti. Prednášky sú následne doplnené o praktické tréningy príslušných experimentálnych techník. Okrem toho, interdisciplinárne tímy pozostávajúce z 3-4 študentov, pracujú na individuálnych výskumných projektoch súvisiacich s problematikou školy. Škola sa končí verejnými obhajobami študentských projektov. Každému zo študentov je udelený Certifikát o absolvovaní školy (8 ECTS kreditov).

Škola biofotoniky je pre študentov doktorandského štúdia vhodnou príležitosťou oboznámenia sa s aktuálnymi témami v oblasti biofotoniky, kde môžu získať nové, resp. prehĺbiť si už nadobudnuté vedomosti a zručnosti v konkrétnych biofotonických metódach. Rovnako dáva študentom priestor vytvárať nové profesionálne a personálne kontakty s potenciálom formovania a rozvíjania budúcich spoluprác a výskumných projektov.

Pre viac informácií, ako aj za účelom registrácie, odporúčame navštíviť web-stránku školy:  http://www.biofyzika.sk/sk/event/33/skola-biofotoniky-2019

Zdroj: Katedra biofyziky UPJŠ (RNDr. Zuzana Jurašeková, PhD.)

Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *