Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023

Košice Region Innovation Awards 2023

Tím Centra Interdisciplinárnych Biovied pod vedením doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. bol nominovaný na cenu Inovačného centra Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a zakladajúcimi partnermi združenia v kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja. CIB bol na uvedenú cenu nominovaný za vynikajúcu publikačnú činnosť a grantovú úspešnosť v oblasti európskych projektov ako aj projektov štrukturálnych fondov, ktorá umožňuje vedeckým pracovníkom CIB vychovávať novú generáciu vedcov a uskutočňovať výskum s prínosom nielen pre východné Slovensko.

Cenu rektora UPJŠ tímu CIB odovzdal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. počas slávnostného galavečera pod názvom Košice region Innovation Awards 2023, ktorý sa konal dňa 3.5.2023 v Hale umenia Košice.

Išlo o prvý ročník tohto typu galavečera, ktorého ambíciou je vyzdvihnutie jednotlivcov a/alebo organizácií, ktoré výrazne zvyšujú inovačný potenciál Košického kraja, a tým prispievajú ku skvalitňovaniu podmienok života jeho obyvateľov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *