Projekt “CasProt”

Projekt “CasProt”

Projekt “CasProt”

Abstract: Team of Center of Interdisciplinary Biosciences at Technology and Innovation Park of P. J. Šafárik University in Kosice has been awarded by prestigious project within the call Twinning of the framework Horizon 2020. The main goal of the project entitled: “Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia (CasProt)“ is the reinforcement scientific capacity and raise the research profile of the UPJS in the field of protein science. The scientific excellence of the partners of the project, Technical University in Munich, represented by Prof. Mathias Rief and the University of Zürich, represented by Prof. Andreas Plückthun, will trigger the critical steps toward becoming the UPJS as a leader in the field of protein science in Slovakia. This project will also energize a high-tech development and unfold the innovation potential of our University with the expected impact on the Eastern Slovakia region and Slovakia as a whole.

 

 

Abstrakt: Vedecký tím z Centra interdisciplinárnych biologických vied Technologického a Inovačného parku Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) získal prestížny projekt v rámci výzvy „Twinning“ programu EU Horizont 2020. Hlavným cieľom projektu s názvom „Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia (CasProt)“ je zvýšenie vedeckej kapacity a rast výskumného potenciálu UPJŠ v oblasti vied o proteínoch. Vedecká kvalita partnerov projektu, Technická univerzita v Mníchove, zastúpená prof. Mathiasom Riefom a Univerzitou v Zürichu, zastúpenou prof. Andreasom Plückthunom, je predpokladom pre rozvoj UPJŠ v oblasti výskumu proteínov s ambíciou dosiahnutia pozície lídra na Slovensku v tejto vednej oblasti. Tento projekt by mal viesť k rozvoju špičkových technológií a k zvýšeniu inovačného potenciálu našej Univerzity v proteínovom inžinierstve s očakávaným dopadom nielen pre východné Slovensko, ale aj celé Slovensko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *