Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018

Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018

Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018

Pohľad späť : Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov 2018

Universcience hostilo v priestoroch Cité des sciences et de l’industrie a v Palais de la découverte v Paríži v týždni od 1. do 7. decembra 45 mladých vedcov, ktorí pochádzali z 27 rôznych krajín v rámci druhého ročníka „Týždňa mladých vedeckých frankofónnych talentov“.

Podujatie sa konalo pod záštitou pána prezidenta Emmanuela Macrona a pani Michaëlle JEAN, generálnej tajomníčky OIF so zameraním na propagáciu vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry vo svete. Jeho hlavným cieľom je podpora všetkých iniciatív v oblasti vedy a inovácií.  Tento ročník bol zvlášť zameraný na frankofóniu (účastníci museli ovládať francúzsky jazyk) a osobitná pozornosť bola venovaná tiež ženám, ktoré sa angažujú vo vede.

Universcience pripravilo pre 45 mladých vedeckých talentov z rôznych vedeckých oblastí bohatý program, ktorý pozostával z návštev vedeckých inštitúcií a centier, ktoré sa zameriavajú na popularizáciu vedy, ako aj zo zaujímavých diskusií.

Vďaka podpore Francúzskeho veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu na Slovensku, sa podujatia zúčastnila aj doktorandka Martina Petrenčaková z Katedry biofyziky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá na podujatí reprezentovala Slovensko. Francúzsky jazyk ovláda vďaka štúdiu na francúzskej bilingválnej sekcii na gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach. Na pôde Medzinárodnej organizácie Frankofónie mala príležitosť predstaviť výsledky svojho výskumu, ktorý je zameraný na konformačné vlastnosti rastlinného fotosenzitívneho proteínu. Ako sa jej páčilo na tomto podujatí sa dozviete tu:

 “Týždeň mladých vedeckých frankofónnych talentov v Paríži bol veľmi intenzívny s bohatým programom a všetky jeho formy boli pre mňa prínosom: od výstav, pracovných seminárov, po diskusie, ako aj možnosti predstaviť môj vedecký projekt “AsLOV2 – proteín citlivý na svetlo” v sídle Medzinárodnej organizácie Frankofónie. Rada by som touto cestou poďakovala Francúzskemu inštitútu na Slovensku za to, že mi umožnil reprezentovať počas tohto týždňa Slovensko a odporúčam všetkým mladým slovenským vedcom, aby sa prihlásili na budúce ročníky tohto podujatia.”

 

 

 

 

Zdroj: https://institutfrancais.sk/aktuality/761/tyzden-mladych-vedeckych-frankofonnych-talentov-2018/

https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/retour-sur-la-semaine-des-jeunes-talents-scientifiques-francophones-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *