Otvorenie nových laboratórií CIB

Otvorenie nových laboratórií CIB

Otvorenie nových laboratórií CIB

Dňa 19. februára 2019 o 16:00 hod. sa konalo v priestoroch suterénu UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach otvorenie nových laboratórií, ktoré predstavujú priestorové rozšírenie zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a Katedry biofyziky UPJŠ. Konkrétne pribudlo Laboratórium rekombinantných proteínov (zodpovední pracovníci: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD. a RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.) a Laboratórium paleobiozobrazovania (zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD.). Novo zrekonštruované laboratória umožnia vedeckým pracovníkom CIB a KBF a v spolupráci aj s vedeckými pracovníkmi iných skupín využívať príslušné zariadenia: (i) na prípravu a izoláciu rekombinantných proteínov z baktérie Escherichia coli a (ii) vytváranie trojrozmerných modelov na podklade tomografických skenov.

Tieto laboratória vznikli vďaka investícii Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ.