Prednáška doc. Humeníka

Prednáška doc. Humeníka

Prednáška doc. Humeníka

Dňa 5.apríla 2023 sa uskutočnila pozvaná prednáška doc. RNDr. Martina Humeníka, PhD., absolventa Katedry organickej chémie PF UPJŠ pôsobiaceho od roku 2006 na Univerzite v Bayreuthe, Nemecko, na tému „Structural protein from protein folding to materials science“.

Prednáška doc. Humenika sa týkala  atraktívneho výskumu v oblasti biomateriálov na báze pavúčích vlákien. Pavúčie vlákna vynikajú svojimi mechanickými vlastnosťami, biodegradibilitou a biokompatibilitou. Vhodná funkcionalizáciou týchto vlákien vedie k ich využitiu ako atraktor nízkomolekulových látok, alebo ako vjodná platforma pre zachytávanie buniek. Táto prednáška je súčasťou dlhodobej spolupráce s Dr. Hovanovou zo skupiny doc. Sedláka z CIB  a Dr. Šipošovou z Oddelenia biofyziky ÚEF SAV v Košiciach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *