CIB získalo nového experta v oblasti štúdia proteínov, RNDr. Gabriela Žoldáka, PhD.

CIB získalo nového experta v oblasti štúdia proteínov, RNDr. Gabriela Žoldáka, PhD.

CIB získalo nového experta v oblasti štúdia proteínov, RNDr. Gabriela Žoldáka, PhD.

CIB získalo nového experta v oblasti štúdia proteínov, RNDr. Gabriela Žoldáka, PhD., ktorý bol reintegrovaný v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia.

Dr. Žoldák pôsobil 12 rokov na univerzitách v Nemecku, konkrétne na Univerzite v Bayreuthe a na Technickej univerzite v Mníchove. Dr. Žoldák je renomovaným odborníkom v oblasti štúdia stability a zbaľovania proteínov, termodynamiky a kinetiky proteínov s jedinečnou expertízou v oblasti proteínovej biofyziky jednej molekuly a využitia optickej pinzety pri štúdiu vlastností biomakromolekúl.