Tlačová konferencia

Tlačová konferencia

Tlačová konferencia

Tlačová konferencia k Slovensko-Iránskej paleontologickej expedícii

Dátum – Čas
10. apríl 2017 o 10:00 hod.

Miesto konania:
Videokonferenčná miestnosť, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Jesenná 5, 1. poschodie

Téma TB:
Slovensko-Iránska paleontologická expedícia

Hostia TB:
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. prodekan pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD. člen expedície, Centrum interdisciplinárnych biovied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., člen expedície, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, vzdelávanie v III. stupni VŠ Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

Pozvánka