Vedec roka SR 2017

Vedec roka SR 2017

Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017. Medzi ocenenými za uplynulý rok bol aj prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., ktorý získal cenu v kategórii Technológ roka. Svoje ocenenie si prebral počas slávnostného vyhlásenia výsledkov oceňovania v utorok 15. mája 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca.

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. je medzinárodne uznávaným odborníkom v interdisciplinárnych biovedných disciplínach a priekopníkom transferu technológií na UPJŠ v Košiciach. V roku 2014 založil univerzitný start-up SAFTRA Photonics, s. r. o., ktorý sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti nanotechnológií a biotechnológií s aplikáciami v medicíne, životnom prostredí a kultúrnom dedičstve. V roku 2017 získala spoločnosť SAFTRA Photonics, s. r. o., zatiaľ ako jediná spoločnosť na Slovensku, grant vo výzve H2020 SME-instrument za projekt zameraný na vývoj prenosného zariadenia na selektívnu, citlivú a rýchlu detekciu perzistentných organických znečisťujúcich látok (Persistent Organic Pollutants – POP) vo vode a v potravinách.

„Túto cenu vnímam hlavne ako ocenenie kolektívu a našej univerzity, ktorá projektom TIP – UPJŠ deklaruje svoju silnú ambíciu zaradiť sa medzi popredné univerzity v medzinárodnom priestore,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach. Ocenenie Vedec roka 2017 v kategórii Technológ roka získal za vývoj nanotechnológií na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME – instrument. Okrem uvedenej kategórie boli odovzdané ocenenia aj v rámci kategórií Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka či Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Zdroj: http://www.ssn.sk/18895/medzi-laureatmi-ocenenia-vedec-roka-sr-2018-aj-pavol-miskovsky-z-upjs-v-kosiciach/

Foto: http://skbs.sk/prof-rndr-pavol-miskovsky-drsc-vedec-roka-sr-2017/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *