Martin Kundrát: Evolúcia človeka

Martin Kundrát: Evolúcia človeka

Martin Kundrát: Evolúcia človeka

 

 

Slovensko-anglická vysokoškolská učebnica

Akým organizmom je človek a kam v živočíšnej ríši smerujú jeho korene? Kedy sme vznikli a ako vyzerali naši predkovia? Ako sa zmenil časom náš vzťah k prírodnému prostrediu a stali sme sa skutočne sapiens, teda rozumní? Vysokoškolská učebnica Martina Kundráta a Clémenta Zanolliho ponúka vedeckú cestu hľadania odpovedí na tieto zásadné otázky o našom pôvode.

Prieskumná cesta začína v hlbokej histórii treťohôr pred desiatkami miliónmi rokov a končí poslednou dobou ľadovou pred 10 000 rokov. Predstavivosť čitateľov stimuluje bohatá obrazová príloha umeleckých kresieb Alexandry Vasiľovej a originálnych fotografií od popredných osobností súčasnej paleoantropológie.

Dvojjazyčný text je určený predovšetkým slovenským a zahraničným študentom, ale poslúži i širšej zvedavej verejnosti. Autori naviac poskytujú ďalšie informácie z rôznych odborov, ktoré pomôžu čitateľom pri odhaľovaní dôležitých časopriestorových súvislostí evolúcie nášho vlastného druhu.

***

What organism is man and where do his roots go in the animal kingdom? When did we arise and what did our ancestors look like? How our relationship to our environment changed through time and have we became really sapiens? Martin Kundrát and Clément Zanolli’s university textbook offers a scientific way of finding answers to these fundamental question about our origins.  

The exploration path begins in the deep history of Cenozoic and ends with the last ice age 10,000 years ago. The imagination of readers is stimulated by the rich figurative annex of Alexandra Vasiľová’s artistic drawings and original photographs provided by leading authorities of contemporary paleoanthropology.

Bilingual text is intended primarily for Slovak and foreign students, but it will also serve a wider curious public. In addition, the authors provide further information from various disciplines to help readers detect important space-time contexts of the evolution of our own kind.

2 thoughts on “Martin Kundrát: Evolúcia človeka

  1. Robert Seliga Post author

   Dobrý deň

   Ospravedlňujem sa za neskorú reakciu. Spravujem stránku CIB a našiel som Vašu otázku ohľadne knihy Evolúcia človeka. Dal by som Vám kontakt na môjho kolegu a zároveň autora publikácie doc. Kundráta, ktorý Vám zodpovie na Váš dotaz. Tu je kontakt: doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., (martin.kundrat@upjs.sk).

   S pozdravom

   Seliga Róbert

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *